منم یه دلداده

ویژه نوروز

اجرای ترانه با صدای امیر مرادی در برنامه عیدانه 

ویژه برنامه های نوروزی
۸ فروردین ۱۳۹۹