فال حافظ شیرازی

ویژه نوروز

تفال به دیوان حافظ شیرازی در برنامه عیدانه با اجرای استاد یزدانی

ویژه برنامه های نوروزی
۱۰ فروردین ۱۳۹۹