مراحل ضدعفونی سبزیجات و میوه ها

عبور از کرونا

آیا ضد عفونی میوه و سبزیجات با سفیدکننده ها مضر است؟ چطور باید میوه و سبزیجات رو از ویروس کرونا پاکسازی کنیم؟ آقای دکتر شمس در برنامه عبور از کرونا به این سوال پاسخ داده است

 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱۲ فروردین ۱۳۹۹