روزه و کرونا از منظر پزشکی

رمضان

 روزه و کرونا از منظر پزشکی 
پاسخ به سوالات شما در رابطه با روزه گرفتن در شرایط شیوع کرونا از زبان متخصصان علم پزشکی
 

ویژه ماه مبارک رمضان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹