مراسم احیای شب قدر

ویژه برنامه ها ی سیما

مراسم شب قدر از شبکه فارس

ویژه برنامه های رمضان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹