مداحی ویژه شهادت امام علی علیه السلام

ویژه برنامه افطار

دردهای ما دوا کن یا علی
 مداحی ویژه شهادت امام علی علیه السلام در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹