همدلی با مبتلایان به کرونا 

عبور از کرونا

دکتر مانی دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب ، روانشناس در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹