مداحی زیبا در وصف ابو تراب امام علی (ع)

ویژه برنامه افطار

مداحی زیبا در وصف ابو تراب امام علی (ع) در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹