کار آفرینی با حقوق سربازی

ویژه برنامه افطار

 روایت راه اندازی یک شرکت دانش بنیان با استفاده از نور خورشید و حقوق سربازی در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱ خرداد ۱۳۹۹