اسرائیل چگونه از صحنه روزگار محو خواهد شد؟ 

ویژه برنامه افطار

دکتر جوکار کارشناس سیاسی در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲ خرداد ۱۳۹۹