زکات فطره بر چه کسانی واجب است؟ 

ویژه برنامه افطار

حجت الاسلام والمسلمین ملک مکان مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در فارس 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۴ خرداد ۱۳۹۹