سنگ کلیه و تدابیر طب سنتی

کارشناسی

گفتگو با خانم دکتر مصفا در رابطه با سنگ کلیه و تدابیر طب سنتی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۰ خرداد ۱۳۹۹