جلوه گری ایدوئولوژی امام (ره) در آیینه شهیدسلیمانی

مناسبت های تقویمی

 آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در برنامه یاد خرداد 

تولیدات مناسبتی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۴ خرداد ۱۳۹۹