گز آردی

آشپزی

سفیده تخم مرغ یک عدد
شکرنصف پ 
گلاب  یک چهارم پ
گلوکزمایع یک چهارم پ 
پسته حدودنصف پ
ارد به میزان لازم

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۸ خرداد ۱۳۹۹