عزاداری شیرازی ها در سوگ صادق آل عبا (ع)

مناسبت های تقویمی

همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) مجلس ۵۰ ساله سوگواری و عزاداری صادق آل عبا در مدرسه علمیه خان شیراز برگزار شد.

تولیدات مناسبتی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۸ خرداد ۱۳۹۹