شیراز میگن نازه

موسیقی تصویر

ترانه "شیراز میگن نازه واسه آفتاب جنگش" با صدای علی زند وکیلی و تصاویر زیبای شیراز

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲ تیر ۱۳۹۹