خصوصیات اخلاقی مرحوم سردار پاکیاری

مناسبت های تقویمی

سردار یداللهی فرمانده اسبق تیپ 33 مخصوص هوابرد المهدی در برنامه روایت فتح
 

تولیدات مناسبتی صدا و سیمای مرکز فارس
۵ تیر ۱۳۹۹