دهه کرامت -آباده

در استان

در استان
مراسم نصب پرچم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در ورودی شهر آباده به مناسبت دهه کرامت

رویداد های استان فارس
۹ تیر ۱۳۹۹