روند پیشرفت تولید واکسن کرونا در فارس

بازتاب

گفتگو با جناب آقای دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سخنگو ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۵ تیر ۱۳۹۹