کاروان خدام امام رضا (ع) در مرودشت

در استان

حضور کاروان خدام امام رضا علیه السلام در شهرستان مرودشت

رویداد های استان فارس
۱۶ تیر ۱۳۹۹