آداب قرنطینه مبتلایان به کرونا

عبور از کرونا

افراد مبتلا به کرونا در ایزوله خانگی باید به چه نکاتی توجه کنند؟ ضد عفونی محل قرنطینه چگونه انجام شود؟
دکتر حسینی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱ مرداد ۱۳۹۹