کرونا در کودکان عقب مانده

عبور از کرونا

گفتگو با خانم دکتر کتیبه فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲ مرداد ۱۳۹۹