آخرین وضعیت کرونا در فارس- 1مرداد 99

عبور از کرونا

دکتر همتی معاون یهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا
دکتر همتی چند روز پیش به کوئید 19 مبتلا شده بود.

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲ مرداد ۱۳۹۹