شعر خوانی در وصف امیرالمومنین (ع)

برنامه های تلویزیونی

  آقای کریمی شاعر پارسی در شب عید قربان مهمان برنامه شادیانه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۰ مرداد ۱۳۹۹