۴۰ ثانیه با سردار

فضای مجازی

 ۴۰ ثانیه با سردار
سخنان سردار سلیمانی در رابطه با خودباختگی 
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۱ مرداد ۱۳۹۹