گزیده ای از برنامه خوشا شیراز 10 مرداد

خوشا شیراز

بخشی از برنامه خوشا شیراز با حضور مجید اخشابی خواننده محبوب کشور و همرزم شهید دوران و شعبده باز عصر جدید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مرداد ۱۳۹۹