ضعف گردشگری در فارس

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای دکتر عسکری نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ضعف صنعت گردشگری و قابلیت های این صنعت در توسعه و اشتغالزایی در استان فارس

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲۳ مرداد ۱۳۹۹