پلو یونانی

آشپزی

آموزش پلوی یونانی با دستور پخت خانم محمدی مربی آشپزی در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۸ شهریور ۱۳۹۹