سرباز سپاه فجر

فارسی شو

اجرای سرود سرباز توسط سربازان سپاه فجر استان فارس

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۶ مهر ۱۳۹۹