تیپ 55 هوابرد شیراز

فارسی شو

گفتگو باامیر جعفری در رابطه با نیروی هوایی ارتش و پایگاه هوایی شهید دوران در هشت سال دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۲ مهر ۱۳۹۹