تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: جوکار

تعداد: 12

انقلاب مقابل ارتجاع

انقلاب مقابل ارتجاع

00:59

مرجع ناظر بر تخلف شوراهای اسلامی کجاست؟

مرجع ناظر بر تخلف شوراهای اسلامی کجاست؟

00:55

سندروم فروتنی فصلی

سندروم فروتنی فصلی

00:15

نقش شوراها در بهبود کیفیت زندگی

نقش شوراها در بهبود کیفیت زندگی

01:55

انتخاب اصلح

انتخاب اصلح

00:35

خادم یا خائن؟

خادم یا خائن؟

00:35

 صنایع دستی در کازرون

 صنایع دستی در کازرون

04:35

جشنواره ایده پردازی فرهنگیان

جشنواره ایده پردازی فرهنگیان

07:41

هیئت نظارت بر انتخابات

هیئت نظارت بر انتخابات

52:38

تایید صلاحیت در انتخابات

تایید صلاحیت در انتخابات

15:58

انتخابات در قانون اساسی

انتخابات در قانون اساسی

12:46

دلایل تعطیلی واحد های صنفی

دلایل تعطیلی واحد های صنفی

01:03:53