تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: روز پرستار

تعداد: 13

عاشقانه های زوج پرستار

عاشقانه های زوج پرستار

04:35

به وقت یلدا

به وقت یلدا

04:14

تشکر از پرستاران

تشکر از پرستاران

02:43

سختی های شغل پرستاری

سختی های شغل پرستاری

05:35

مسابقه زوج پرستار

مسابقه زوج پرستار

01:35

شگفتانه مدافعان سلامت

شگفتانه مدافعان سلامت

01:35

روز پرستار و شب یلدا

روز پرستار و شب یلدا

01:35

گفت و گو با زوج پرستار

گفت و گو با زوج پرستار

17:02

پرستاری عمه ملوک

پرستاری عمه ملوک

05:39

پرستار نمونه

پرستار نمونه

10:59

پرستاران نمونه

پرستاران نمونه

21:42

میلاد حضرت زینب(س)

میلاد حضرت زینب(س)

گفتگو با پرستاران نمونه

گفتگو با پرستاران نمونه

09:07