تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هنری

تعداد: 165

طراحی گل

طراحی گل

07:35

چینی کردن پلی استر

چینی کردن پلی استر

09:55

بافت کیف تابستانه

بافت کیف تابستانه

11:35

ادامه نقاشی روی سفال

ادامه نقاشی روی سفال

15:35

برجسته کاری روی سفال

برجسته کاری روی سفال

06:55

معرق

معرق

07:55

ادامه آموزش خوشنویسی

ادامه آموزش خوشنویسی

10:35

 سوخته نگاری 

 سوخته نگاری 

13:35

ادامه معرق کاری

ادامه معرق کاری

09:55

ادامه آموزش طراحی چهره

ادامه آموزش طراحی چهره

11:55

ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

07:55

 ادامه آموزش خوشنویسی

 ادامه آموزش خوشنویسی

07:35

 سوخته نگاری 

 سوخته نگاری 

07:35

 بشقاب دیوار کوب

 بشقاب دیوار کوب

07:35

دوخت روبالشتی تزیینی

دوخت روبالشتی تزیینی

09:55

معرق

معرق

11:55

نقاشی روی کاشی

نقاشی روی کاشی

09:55

 ادامه خوشنویسی

 ادامه خوشنویسی

07:35

ادامه آموزش طراحی

ادامه آموزش طراحی

09:35

دوخت پانچو

دوخت پانچو

09:55

ادامه آموزش عکاسی

ادامه آموزش عکاسی

13:55

 ادامه آموزش خوشنویسی

 ادامه آموزش خوشنویسی

09:35

ادامه دوخت تیشرت مردانه

ادامه دوخت تیشرت مردانه

09:55

ادامه آموزش عکاسی

ادامه آموزش عکاسی

11:55

گل شمعدونی

گل شمعدونی

05:55

ادامه شمع سازی

ادامه شمع سازی

12:55

دوخت تیشرت مردانه

دوخت تیشرت مردانه

10:55

ادامه آموزش خوشنویسی

ادامه آموزش خوشنویسی

06:55

گل لادن

گل لادن

05:55

ادامه هنر مشبک معرق

ادامه هنر مشبک معرق

08:55