تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هنری

تعداد: 115

خوشنویسی

خوشنویسی

10:35

شیراز

شیراز

04:35

حصیر بافی

حصیر بافی

08:35

دیوارکوب

دیوارکوب

05:35

معرفی خاتم شیراز

معرفی خاتم شیراز

05:35

دوخت بلوز زنانه

دوخت بلوز زنانه

09:55

نقطه کوبی روی آینه

نقطه کوبی روی آینه

08:35

سفالگری

سفالگری

11:35

منبت کاری

منبت کاری

15:35

چهارخونه دوزی

چهارخونه دوزی

05:35

ویترای اکرولیک

ویترای اکرولیک

09:35

 نقاشی روی ظروف شیشه ای

 نقاشی روی ظروف شیشه ای

12:55

دوخت پیراهن مردانه

دوخت پیراهن مردانه

09:35

بافت شبه قالی

بافت شبه قالی

12:55

بشقاب سرامیک برجسته

بشقاب سرامیک برجسته

08:35

جعبه چوبی 

جعبه چوبی 

05:35

پرورش گل داوودی

پرورش گل داوودی

05:35

طراحی پرنده

طراحی پرنده

12:55

کیف تریکو

کیف تریکو

19:55

گل همیشه بهار

گل همیشه بهار

05:55

قیطان دوزی روی سجاده

قیطان دوزی روی سجاده

09:55

ساخت شمع

ساخت شمع

09:55

نقطه کوبی روی سفال

نقطه کوبی روی سفال

14:35

بافت دستکش با دو میل

بافت دستکش با دو میل

11:35

گل فردوس

گل فردوس

03:35

ادامه آموزش طراحی

ادامه آموزش طراحی

15:55

نقاشی زیر سفالی

نقاشی زیر سفالی

08:35

ادامه آموزش نقاشی کیف

ادامه آموزش نقاشی کیف

10:55

بافت دستکش با قلاب

بافت دستکش با قلاب

10:35

طراحی و نقاشی

طراحی و نقاشی

11:35