تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شهید سپهبد سلیمانی

تعداد: 25

جاویدان ایران عزیز ما

جاویدان ایران عزیز ما

00:41

بزرگداشت شهدای سقوط هواپیما

بزرگداشت شهدای سقوط هواپیما

14:41

روایت سردار غیب پرور از پیکر شهید سلیمانی

روایت سردار غیب پرور از پیکر شهید سلیمانی

02:18

تجلیل شیرازی ها از حاج قاسم

تجلیل شیرازی ها از حاج قاسم

07:06

سردار در دل شیرازی ها

سردار در دل شیرازی ها

03:53

شهید سلیمانی ذوب در انقلاب بود

شهید سلیمانی ذوب در انقلاب بود

01:17

تسلیت رهبر به خانواده های جان باختگان کرمان

تسلیت رهبر به خانواده های جان باختگان کرمان

01:00

شادی هرمزگان از انتقام جانانه دلاور مردان سپاه

شادی هرمزگان از انتقام جانانه دلاور مردان سپاه

03:14

شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر بود

شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر بود

01:02

رقص اندر خون خود، مردان کنند

رقص اندر خون خود، مردان کنند

03:01

حبیب رهبر  و انقلاب

حبیب رهبر و انقلاب

03:20

تشرف شهید سلیمانی به شاهچراغ - بهمن 96

تشرف شهید سلیمانی به شاهچراغ - بهمن 96

01:50

شیراز در سوگ نگین مقاومت

شیراز در سوگ نگین مقاومت

05:37

میثاق شیرازی ها با سردار غیور

میثاق شیرازی ها با سردار غیور

03:04

آخر تو شهید می شدی ای سردار

آخر تو شهید می شدی ای سردار

02:20

فارس در فراق نور چشم مقاومت

فارس در فراق نور چشم مقاومت

03:04

مداحی میثم مطیعی در فراق سردار آسمانی

مداحی میثم مطیعی در فراق سردار آسمانی

08:44

سخنرانی کوبنده دختر شهید سپهبد سلیمانی

سخنرانی کوبنده دختر شهید سپهبد سلیمانی

09:18

فرمانده دلها

فرمانده دلها

03:04

اهوازی ها در بدرقه سلیمانی

اهوازی ها در بدرقه سلیمانی

00:15

شعرخوانی کافی در وصف سردار سلیمانی

شعرخوانی کافی در وصف سردار سلیمانی

01:59

مدافع حرم؛ سلیمانی

مدافع حرم؛ سلیمانی

02:54

شعرخوانی در وصف سردار دلها

شعرخوانی در وصف سردار دلها

02:48

خاتم سلیمانی

خاتم سلیمانی

02:51

سخنرانی شهید سپهبد سلیمانی

سخنرانی شهید سپهبد سلیمانی

19:41