تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ایل قشقایی

تعداد: 5

 حلوای کلخنگ (پسته کوهی)

 حلوای کلخنگ (پسته کوهی)

11:35

آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم ایل قشقایی

آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم ایل قشقایی

11:35

دوخت لباس ایل قشقایی

دوخت لباس ایل قشقایی

05:35

ترانه زیبای ایلانه خیز

ترانه زیبای ایلانه خیز

03:35

ایل قشقایی آماده خلق حماسه

ایل قشقایی آماده خلق حماسه

23:02