تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شیوع کرونا در فارس

تعداد: 22

آخرین آمار کرونا در فارس- 19 فروردین

آخرین آمار کرونا در فارس- 19 فروردین

01:45

وضعیت کرونا در فارس

وضعیت کرونا در فارس

05:35

هشدار درباره مسمومیت با الکل

هشدار درباره مسمومیت با الکل

05:05

کرونا به در

کرونا به در

06:33

آخرین آمار کرونا در فارس- 13 فروردین

آخرین آمار کرونا در فارس- 13 فروردین

03:34

آخرین آمار مبتلایان به کرونا-8 فروردین 99

آخرین آمار مبتلایان به کرونا-8 فروردین 99

05:21

رقابت ویروس کرونا با ویروس شایعه

رقابت ویروس کرونا با ویروس شایعه

05:54

ابتلا بیشتر جوانان به کرونا

ابتلا بیشتر جوانان به کرونا

04:18

اپیدمیولوژی  کرونا

اپیدمیولوژی  کرونا

42:37

شیراز و مبارزه با کرونا

شیراز و مبارزه با کرونا

44:13

آیا شیر مادر حاوی ویروس کرونا هست؟

آیا شیر مادر حاوی ویروس کرونا هست؟

01:36

روزهای کرونایی

روزهای کرونایی

03:22

تمهیدات استانداری برای مبارزه با کرونا

تمهیدات استانداری برای مبارزه با کرونا

51:12

کنترل ورودی های شهر

کنترل ورودی های شهر

03:55

کادر درمانی بیمارستان علی اصغر شیراز

کادر درمانی بیمارستان علی اصغر شیراز

11:29

مبارزه با بیماری کرونا

مبارزه با بیماری کرونا

11:33

کویید 19

کویید 19

17:31

حفظ بهداشت و سلامت رستوران ها

حفظ بهداشت و سلامت رستوران ها

02:05

شیوه تشخیص و آزمایش کرونا

شیوه تشخیص و آزمایش کرونا

40:23

پیشگیری از شیوع

پیشگیری از شیوع

07:53

این چند دقیقه مال شماست - کرونا بسته 1

این چند دقیقه مال شماست - کرونا بسته 1

03:53

شیوع کرونا در فارس

شیوع کرونا در فارس

08:40