تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: خانم شفاف

تعداد: 16

ادامه نقاشی روی سفال

ادامه نقاشی روی سفال

15:35

نقاشی روی سفال

نقاشی روی سفال

11:35

نقطه کوبی روی قاب

نقطه کوبی روی قاب

10:55

رنگ آمیزی ظروف کهنه

رنگ آمیزی ظروف کهنه

06:55

هنر نقطه کوب

هنر نقطه کوب

11:35

رنگ آمیزی سینی چوبی با اکریلیک

رنگ آمیزی سینی چوبی با اکریلیک

10:11

رنگ آمیزی روی سینی چوبی

رنگ آمیزی روی سینی چوبی

09:09

نقطه کوبی روی سفال

نقطه کوبی روی سفال

14:35

ادامه آموزش نقاشی کیف

ادامه آموزش نقاشی کیف

10:55

رنگ آمیزی ویترای

رنگ آمیزی ویترای

12:55

دورگیر زدن ویترای

دورگیر زدن ویترای

07:55

دور گیر زدن با حامل

دور گیر زدن با حامل

08:43

دو روش دور گیر زدن

دو روش دور گیر زدن

07:09

تغییر فاو رنگ ویترای

تغییر فاو رنگ ویترای

11:13

ویترای روی سفال-قسمت دوم

ویترای روی سفال-قسمت دوم

08:43

هفت سین ویترای

هفت سین ویترای

08:54