تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر سمائی

تعداد: 4

محیط انتشار کرونا

محیط انتشار کرونا

03:27

آلودگی مواد غذایی به کرونا

آلودگی مواد غذایی به کرونا

01:51

روش ایمن استفاده از کارت خوان ها

روش ایمن استفاده از کارت خوان ها

01:19

اصناف برای شروع به کار باید کد رهگیری بگیرند

اصناف برای شروع به کار باید کد رهگیری بگیرند

02:22