تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: واکسن کرونا

تعداد: 10

آخرین اطلاعات درباره تزریق واکسن کرونا

آخرین اطلاعات درباره تزریق واکسن کرونا

03:35

آیا کسانی که واکسن کرونا زدن، ایمن شدن؟

آیا کسانی که واکسن کرونا زدن، ایمن شدن؟

01:55

کدوم نوع واکسن بهتره؟ 

کدوم نوع واکسن بهتره؟ 

01:55

 از سیر تا پیاز واکسن کرونا

 از سیر تا پیاز واکسن کرونا

02:55

چرا به واکسن آمریکایی و اروپایی اعتمادی نداریم

چرا به واکسن آمریکایی و اروپایی اعتمادی نداریم

۲:۱۴

 دلالی با واکسن کرونا

 دلالی با واکسن کرونا

01:58

اطلاعات واکسن کرونا

اطلاعات واکسن کرونا

03:19

آخرین آمار کرونا در مرودشت

آخرین آمار کرونا در مرودشت

05:35

روند پیشرفت تولید واکسن کرونا در فارس

روند پیشرفت تولید واکسن کرونا در فارس

02:22

واکسن کرونا چه زمانی ساخته می شود؟ 

واکسن کرونا چه زمانی ساخته می شود؟ 

01:35