تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: در استان

تعداد: 26

 از کشتارگاه مرغ تا کمک مومنانه مرودشت

 از کشتارگاه مرغ تا کمک مومنانه مرودشت

06:35

مدرسه سازی سروستان

مدرسه سازی سروستان

14:35

ای دوست به شهر ما صفا آوردی

ای دوست به شهر ما صفا آوردی

05:35

طرح کمربند سبز مهر

طرح کمربند سبز مهر

05:35

کمک های مومنانه کوهمره سرخی

کمک های مومنانه کوهمره سرخی

03:35

طرح جنگلانه کامفیروز

طرح جنگلانه کامفیروز

09:35

بخشش از کازرون تا بیضا

بخشش از کازرون تا بیضا

08:35

از رزمایش بسیج آباده تا مدافعان سلامت لامرد

از رزمایش بسیج آباده تا مدافعان سلامت لامرد

07:55

رهاسازی سگ آبی در میمند

رهاسازی سگ آبی در میمند

06:35

اختراع دستگاه ضدعفونی کننده در آباده

اختراع دستگاه ضدعفونی کننده در آباده

09:55

از اشتغال در خفر تا کمک مومنانه کازرون

از اشتغال در خفر تا کمک مومنانه کازرون

05:35

آغاز ساخت دو مدرسه خیرساز در زرقان

آغاز ساخت دو مدرسه خیرساز در زرقان

05:35

قالی بافی در آباده

قالی بافی در آباده

06:35

از برداشت لیمو شیرین جهرم تا نذر خون خرامه

از برداشت لیمو شیرین جهرم تا نذر خون خرامه

05:35

هنر سوزن دوزی در آباده

هنر سوزن دوزی در آباده

03:35

نَفَس های به شماره افتاده

نَفَس های به شماره افتاده

08:35

کرونا در جهرم، برداشت کنجد کازرون

کرونا در جهرم، برداشت کنجد کازرون

07:35

نخل، میراث ماندگار جنوب

نخل، میراث ماندگار جنوب

09:35

کمک مومنانه و رونمایی کتاب

کمک مومنانه و رونمایی کتاب

06:55

تفرجگاه کازرون و مرکز نگهداری کودکان مرودشت

تفرجگاه کازرون و مرکز نگهداری کودکان مرودشت

04:35

برداشت گل محمدی و گلاب گیری صغاد

برداشت گل محمدی و گلاب گیری صغاد

07:35

کمک های مومنانه مردم درودزن

کمک های مومنانه مردم درودزن

07:35

تجلی نوع دوستی پاسارگادی ها در کرونا

تجلی نوع دوستی پاسارگادی ها در کرونا

05:55

تجلی مهربانی شیرازی ها در ایام کرونا

تجلی مهربانی شیرازی ها در ایام کرونا

04:35