تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: انتخابات

تعداد: 261

ویژگی های نامزدهای انتخاباتی

ویژگی های نامزدهای انتخاباتی

03:35

بینش در انتخاب

بینش در انتخاب

02:15

اهمیت انتخابات

اهمیت انتخابات

01:35

تحلیل انتخابات ایران و آمریکا

تحلیل انتخابات ایران و آمریکا

05:35

انتخاب و مسئولیت پذیری

انتخاب و مسئولیت پذیری

01:37

آمادگی استان برای انتخابات 1400

آمادگی استان برای انتخابات 1400

53:06

اصغر آقو و سفره انتخاباتی

اصغر آقو و سفره انتخاباتی

04:38

آغاز ثبت نام متقاضیان  نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستا

آغاز ثبت نام متقاضیان نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستا

04:42

نقطه سر خط

نقطه سر خط

09:48

اعلام نامزدی اصغر آقو در انتخابات شورای شهر

اعلام نامزدی اصغر آقو در انتخابات شورای شهر

02:14

آغاز ثبت نام شوراهای روستا و عشایر

آغاز ثبت نام شوراهای روستا و عشایر

25:15

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

36:35

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی

05:39

از پارس تا خزر

از پارس تا خزر

04:00

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

12:37

خبرهای انتخابات  12:30

خبرهای انتخابات 12:30

05:00

شوق رای اولی ها

شوق رای اولی ها

03:16

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

04:42

به اسطوره نام ایران زمین

به اسطوره نام ایران زمین

02:45

پویش سلفی در صف

پویش سلفی در صف

00:48

من ایرانیم

من ایرانیم

02:27

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

10:35

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

01:40

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

01:03

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

01:05

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

05:34

سرنوشت مان در دستان ماست

سرنوشت مان در دستان ماست

04:10

من ایرانیم

من ایرانیم

05:00

هوای تو

هوای تو

03:13

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

18:31