تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: قشقایی

تعداد: 30

شعرخوانی بانوی ایلیاتی 

شعرخوانی بانوی ایلیاتی 

03:35

ترانه قشقایی

ترانه قشقایی

04:35

شعر قشقایی

شعر قشقایی

04:35

بز قرمه

بز قرمه

04:35

جیرانُم

جیرانُم

04:35

ورزش فارس

ورزش فارس

44:12

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

33:19

موسیقی قشقایی

موسیقی قشقایی

03:23

ازدواج به سبک ایل

ازدواج به سبک ایل

06:39

چهلمین سالگرد دفاع مقدس

چهلمین سالگرد دفاع مقدس

03:05

سرود قشقایی

سرود قشقایی

03:35

ایران

ایران

04:42

ترانه قشقایی ایران وطنوم

ترانه قشقایی ایران وطنوم

02:29

ایل قشقایی

ایل قشقایی

12:30

دکلمه زیبا از دختر قشقایی

دکلمه زیبا از دختر قشقایی

01:33

عمه ملوک مهمان قشقایی ها

عمه ملوک مهمان قشقایی ها

04:37

فوتبال در فارس

فوتبال در فارس

37:57

موسیقی قشقایی

موسیقی قشقایی

03:13

دمپخت گوشتی قشقایی

دمپخت گوشتی قشقایی

09:55

مسئله خوانین در فارس

مسئله خوانین در فارس

01:01:15

سرود قشقایی

سرود قشقایی

05:10

ساز و نقاره

ساز و نقاره

02:22

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

08:13

موسیقی ترکی قشقایی

موسیقی ترکی قشقایی

03:47

ترانه ترکی قشقایی

ترانه ترکی قشقایی

03:58

نماهنگ قشقایی

نماهنگ قشقایی

03:23

بزقرمه

بزقرمه

05:09

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

گلیم قشقایی

گلیم قشقایی

01:25

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

04:29