تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4556

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3760

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3736

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3750

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4232

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3631

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 3995

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3922

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3784

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3753

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3795

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4129

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3715

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 3966

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3609

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3904

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3765

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5117

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4021

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3757

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3677

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 3951

عید

عید

تعداد بازدید: 3910

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4224

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3892

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3937

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3719

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3867

حیک

حیک

تعداد بازدید: 19351

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3668