تبدیل اراضی کشاورزی به باغ در سپیدان

فضای مجازی

اجرای طرح تبدیل اراضی کشاورزی به باغ در سپیدان

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۶ مرداد ۱۴۰۰