جهش تولید با مشارکت مردم
برنامه ای در راستای آموزش و اطلاع رسانی علم هوش مصنوعی