مهار تورم، رشد تولید
برنامه ای در راستای آموزش و اطلاع رسانی علم هوش مصنوعی