بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
باغات قصردشت

باغات قصردشت

53:55

گرانی بعد از نزول قیمت دلار

گرانی بعد از نزول قیمت دلار

01:00:00

نظارت بر بازار و قیمت ها

نظارت بر بازار و قیمت ها

56:30

آسیب شناسی عمر کوتاه مدیریت در فارس

آسیب شناسی عمر کوتاه مدیریت در فارس

57:52

اشتغال روستایی

اشتغال روستایی

52:27

بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

58:00

امنیت و نیروی انتظامی

امنیت و نیروی انتظامی

48:25

رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی

رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی

01:01:25

نقش هئیات مذهبی در تبیین فرهنگ عاشورا

نقش هئیات مذهبی در تبیین فرهنگ عاشورا

57:49

دلایل تعطیلی واحد های صنفی

دلایل تعطیلی واحد های صنفی

01:03:53

افزایش قیمت گوشت

افزایش قیمت گوشت

01:05:31

پیگیری مشکلات خبرنگاران

پیگیری مشکلات خبرنگاران

014;00:21

بررسی قیمت میوه

بررسی قیمت میوه

01:06:12

مطالبات بیمارستان های دولتی از بیمه گرها 

مطالبات بیمارستان های دولتی از بیمه گرها 

01:05:27

مطالبات کامیون داران

مطالبات کامیون داران

01:03:50

نظارت بر بازار و قیمت ها

نظارت بر بازار و قیمت ها

01:03:09

تامین پایدار آب شهری در استان فارس

تامین پایدار آب شهری در استان فارس

01:06:36

هفته قوه قضاییه

هفته قوه قضاییه

01:04:18

بررشی مشکلات کامیون دارران

بررشی مشکلات کامیون دارران

01:00:53

سرمایه‌گذاری در استان فارس 

سرمایه‌گذاری در استان فارس 

01:03:34

ناعادلانه بودن قوانین مالیاتی

ناعادلانه بودن قوانین مالیاتی

01:04:09

حوادث ترافیکی

حوادث ترافیکی

01:05:41

تصادفات در استان فارس

تصادفات در استان فارس

01:00:19

بازار محصولات کشاورزی

بازار محصولات کشاورزی

01:03:49

باغات قصردشت

باغات قصردشت

01:00:12

بافت تاریخی شیراز

بافت تاریخی شیراز

57:32

آب و کشاورزی در فارس

آب و کشاورزی در فارس

01:04:09