بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
مبارزه با ملخ های مهاجم در فارس

مبارزه با ملخ های مهاجم در فارس

53:46

هجوم ملخ ها

هجوم ملخ ها

53:24

توازن قیمت محصولات کشاورزی

توازن قیمت محصولات کشاورزی

48:26

مدیریت آب در استان فارس

مدیریت آب در استان فارس

58:15

حفاظت از منابع طبیعی

حفاظت از منابع طبیعی

01:01:00

سیلاب شیراز

سیلاب شیراز

55:11

چهار شنبه آخر سال و تمهیدات نوروزی

چهار شنبه آخر سال و تمهیدات نوروزی

57:54

بررسی وضعیت جاده های استان

بررسی وضعیت جاده های استان

01:00:14

آمادگی فارس برای استتقبال از مهمانان نوروزی

آمادگی فارس برای استتقبال از مهمانان نوروزی

56:16

بازار گوشت و مرغ

بازار گوشت و مرغ

59:03

جایگاه صنعت برق در 40 سالگی انقلاب

جایگاه صنعت برق در 40 سالگی انقلاب

01:00:24

جرائم سایبری

جرائم سایبری

01:02:44

معتادان متهاجر

معتادان متهاجر

01:00:22

بازار مسکن

بازار مسکن

55:06

باغات قصردشت

باغات قصردشت

53:55

گرانی بعد از نزول قیمت دلار

گرانی بعد از نزول قیمت دلار

01:00:00

نظارت بر بازار و قیمت ها

نظارت بر بازار و قیمت ها

56:30

آسیب شناسی عمر کوتاه مدیریت در فارس

آسیب شناسی عمر کوتاه مدیریت در فارس

57:52

اشتغال روستایی

اشتغال روستایی

52:27

بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

58:00

امنیت و نیروی انتظامی

امنیت و نیروی انتظامی

48:25

رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی

رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی

01:01:25

نقش هئیات مذهبی در تبیین فرهنگ عاشورا

نقش هئیات مذهبی در تبیین فرهنگ عاشورا

57:49

دلایل تعطیلی واحد های صنفی

دلایل تعطیلی واحد های صنفی

01:03:53

افزایش قیمت گوشت

افزایش قیمت گوشت

01:05:31

پیگیری مشکلات خبرنگاران

پیگیری مشکلات خبرنگاران

014;00:21

بررسی قیمت میوه

بررسی قیمت میوه

01:06:12

مطالبات بیمارستان های دولتی از بیمه گرها 

مطالبات بیمارستان های دولتی از بیمه گرها 

01:05:27

مطالبات کامیون داران

مطالبات کامیون داران

01:03:50

نظارت بر بازار و قیمت ها

نظارت بر بازار و قیمت ها

01:03:09