ویژه انتخابات
ایران سرافراز

ایران سرافراز

03:29

پخش زنده از 14 نقطه در استان فارس

پخش زنده از 14 نقطه در استان فارس

12:09

لحظه رای دادن رهبر معظم انقلاب در آغازین ساعت شروع ساعت رای دادن

لحظه رای دادن رهبر معظم انقلاب در آغازین ساعت شروع ساعت رای دادن

06:08

انتخاب-27 اردیبهشت

انتخاب-27 اردیبهشت

21:05

معیار -27 اردیبهشت

معیار -27 اردیبهشت

19:33

بهترین گزینه

بهترین گزینه

02:20

ایران

ایران

04:51

جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

46:22

وطن

وطن

02:42

آقای رئیس جمهور-خودکفایی

آقای رئیس جمهور-خودکفایی

06:02

مهری به رنگ همدلی

مهری به رنگ همدلی

01:39

انتخاب 26 اردیبهشت

انتخاب 26 اردیبهشت

22:29

معیار-26اردیبهشت

معیار-26اردیبهشت

18:53

انتخابات و اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

انتخابات و اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

41:21

آقای رئیس جمهور- سرنوشت مسکن

آقای رئیس جمهور- سرنوشت مسکن

05:47

سرود همدلی

سرود همدلی

01:46

آقای رئیس جمهور- کم آبی

آقای رئیس جمهور- کم آبی

05:13

آقای ریس جمهور- زنان جامعه

آقای ریس جمهور- زنان جامعه

04:38

گفتگو با مردم میمند فارس

گفتگو با مردم میمند فارس

05:57

بسته انتخاباتی 25 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 25 اردیبهشت

06:36

معیار-25 اردیبهشت

معیار-25 اردیبهشت

19:47

انتخاب 25 اردیبهشت

انتخاب 25 اردیبهشت

23:48

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

04:29

جامعه شناسی انتخابات

جامعه شناسی انتخابات

40:35

سرنوشت ملت

سرنوشت ملت

01:57

فقط عشق

فقط عشق

01:05

انتخاب 24 اردیبهشت

انتخاب 24 اردیبهشت

20:18

بسته انتخاباتی 24 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 24 اردیبهشت

05:32

رای من

رای من

03:19