جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
مهران احمدی

مهران احمدی

05:18

شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی

04:36

لبخند

لبخند

03:22

حالا چرا

حالا چرا

02:55

فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی

36:57

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

05:20

هنر تجربه

هنر تجربه

05:44

هوامو داشته باش

هوامو داشته باش

02:39

شهره سلطانی

شهره سلطانی

50:09

رستاک حلاج

رستاک حلاج

02:40

مهران احمدی

مهران احمدی

52:14

از طاووس شیراز تا محمد صلاح ایرانی

از طاووس شیراز تا محمد صلاح ایرانی

04:25

آخرین بازمانده قشو رشو

آخرین بازمانده قشو رشو

04:36

محمد صلاح ایرانی

محمد صلاح ایرانی

01:12

المیرا دهقانی

المیرا دهقانی

04:14

رستاک حلاج

رستاک حلاج

01:07:01

پلی بک با امیر تاجیک

پلی بک با امیر تاجیک

05:31

گفتن نداره

گفتن نداره

03:48

اختیاریه

اختیاریه

02:29

یه صداهایی

یه صداهایی

02:03

مجازستان

مجازستان

04:48

کجو به کجو

کجو به کجو

05:47

خشت به خشت

خشت به خشت

04:32

شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی

52:12

امیر تاجیک

امیر تاجیک

24:49

آرش کمانگیر

آرش کمانگیر

04:02

پلی بک با بابک مافی

پلی بک با بابک مافی

03:59

مجازستان

مجازستان

04:08

از فرانسه تا شیراز

از فرانسه تا شیراز

04:05

المیرا دهقانی

المیرا دهقانی

21:33