جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
آیتم دور خوشا شیراز

آیتم دور خوشا شیراز

06:21

گفت و گو با حمید عسکری در خوشا شیراز

گفت و گو با حمید عسکری در خوشا شیراز

14:45

گفت و گو با مهندس پاک فطرت شهردار شیراز در خوشا شیراز

گفت و گو با مهندس پاک فطرت شهردار شیراز در خوشا شیراز

18:55

آیتم عینک خوشا شیراز

آیتم عینک خوشا شیراز

05:55

شهرزاد کمال زاده

شهرزاد کمال زاده

23:54

عینک 8 اردیبهشت

عینک 8 اردیبهشت

10:41

گفتگو با احسان کرمی

گفتگو با احسان کرمی

37:23

آیتم عینک

آیتم عینک

09:54

خوشا شیراز در رسانه ها

خوشا شیراز در رسانه ها

01:12

آیتم دور

آیتم دور

11:27

گفتگو با پوریا پور سرخ

گفتگو با پوریا پور سرخ

12:22

عید امسال

عید امسال

03:26

ممنونم

ممنونم

03:42

زنده خوانی حسین توکلی در خوشا شیراز

زنده خوانی حسین توکلی در خوشا شیراز

03:21

اجرای ترانه بارون حسین توکلی

اجرای ترانه بارون حسین توکلی

01:32

گفت و گو با حسین توکلی در خوشا شیراز

گفت و گو با حسین توکلی در خوشا شیراز

11:20

گفتگو با استاد جمشید مشایخی

گفتگو با استاد جمشید مشایخی

27:01

آیتم عینک خوشا شیراز 25 فروردین

آیتم عینک خوشا شیراز 25 فروردین

03:29

ایتم دور خوشا شیراز 25 فرودین

ایتم دور خوشا شیراز 25 فرودین

09:31

گفت و گو با کارگردان ماجرای نیمروز

گفت و گو با کارگردان ماجرای نیمروز

11:12

گفتگو با ابراهیم امینی نویسنده ماجرای نیمروز

گفتگو با ابراهیم امینی نویسنده ماجرای نیمروز

11:58

مسابقه زنده در خوشا شیراز

مسابقه زنده در خوشا شیراز

12:28

مسابقه بین المللی درست کردن سالاد شیرازی

مسابقه بین المللی درست کردن سالاد شیرازی

آیتم دور

آیتم دور

05:08

گفتگو با میلاد کیمرام و سحر دولت شاهی در برنامه خوشا شیراز

گفتگو با میلاد کیمرام و سحر دولت شاهی در برنامه خوشا شیراز

34:45

گفتگو محمدرضا شیرخانلو

گفتگو محمدرضا شیرخانلو

37:59

گفتگو محسن آزادی با منوچهر والی زاده

گفتگو محسن آزادی با منوچهر والی زاده

35:18

گفتگو با داریوش ارجمند

گفتگو با داریوش ارجمند

38:00

گفتگو با علی ضیا و کامران تقتی

گفتگو با علی ضیا و کامران تقتی

40:50

تبریک گردشگران سوئدی

تبریک گردشگران سوئدی

04:04