جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
صحبت های همسر شهید محسن حججی

صحبت های همسر شهید محسن حججی

15:31

مهندس پاک فطرت شهردار شیراز

مهندس پاک فطرت شهردار شیراز

13:37

رفاقت ها

رفاقت ها

03:44

امروزی ها

امروزی ها

03:16

یک دقیقه

یک دقیقه

03:28

آیتم عینک

آیتم عینک

11:14

محسن افشانی

محسن افشانی

18:33

عبدالرزاق موسوی

عبدالرزاق موسوی

16:04

خزان با صدای کوروش تهامی

خزان با صدای کوروش تهامی

02:59

آیتم عینک

آیتم عینک

05ک07

راضیه پارسایی

راضیه پارسایی

06:33

سوسن حسنی دخت

سوسن حسنی دخت

08:36

آیتم سفره شیراز

آیتم سفره شیراز

02:44

کوروش تهامی

کوروش تهامی

10:05

شیرازی ها تک رقمی در کنکور

شیرازی ها تک رقمی در کنکور

14:04

مصاحبه با خادمین حرم شاهچراغ(ع)

مصاحبه با خادمین حرم شاهچراغ(ع)

15:05

گفتگو با شیما آل سعدی

گفتگو با شیما آل سعدی

09:14

گفتگو با علی لهراسبی

گفتگو با علی لهراسبی

13:45

آیتم عینک

آیتم عینک

06:57

آیتم دور مجموعه کریمخانی

آیتم دور مجموعه کریمخانی

06:56

نظر دکتر علی دارابی در مورد خانواده

نظر دکتر علی دارابی در مورد خانواده

02:19

نظر دکتر علی دارابی  در رابطه با شیراز

نظر دکتر علی دارابی در رابطه با شیراز

01:45

نظر دکتر علی دارابی در رابطه با خوشاشیراز

نظر دکتر علی دارابی در رابطه با خوشاشیراز

01:15

لیلا بهرامی قهرمان کاراته شیرازی

لیلا بهرامی قهرمان کاراته شیرازی

09:42

گفتگو با حمید لولایی

گفتگو با حمید لولایی

07:22

دارم عاشق میشم

دارم عاشق میشم

02:44

محمدرضا دوران فرزند شهید عباس دوران

محمدرضا دوران فرزند شهید عباس دوران

20:05

عینک

عینک

06:52

آیتم دور

آیتم دور

06:32