جمعه ها ساعت 10 به مدت 2 ساعت
آیتم دور در برنامه خوشا شیراز

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز

05:57

شهر غزل

شهر غزل

02:25

لبخند صبح

لبخند صبح

04:11

قلک

قلک

04:42

گفتگو با اردشیر منظم

گفتگو با اردشیر منظم

24:43

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز 17 دی

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز 17 دی

06:48

آیتم عینک در برنامه خوشا شیراز 17دی

آیتم عینک در برنامه خوشا شیراز 17دی

07:10

ماه و ماهی

ماه و ماهی

04:32

ترانه-10 دی ماه

ترانه-10 دی ماه

خوشاشیراز-10 دی ماه

خوشاشیراز-10 دی ماه

17:24

خوشا شیراز

خوشا شیراز

02:33:44

بخش مهمان برنامه-26آذرماه

بخش مهمان برنامه-26آذرماه

11:53

توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

08:06

آیتم عینک-19 آذر ماه

آیتم عینک-19 آذر ماه

خوشا شیراز  با حضور اکبر عبدی

خوشا شیراز با حضور اکبر عبدی

مهراوه شریفی نیا در خوشا شیراز

مهراوه شریفی نیا در خوشا شیراز

نماهنگ آغازین خوشا شیراز

نماهنگ آغازین خوشا شیراز

خوشا شیراز و علی ضیاء

خوشا شیراز و علی ضیاء

بعد رفتن

بعد رفتن

03:22

پاتوق موسیقی- ستاره 20

پاتوق موسیقی- ستاره 20

02:55