مهار تورم، رشد تولید
رویداد های استان فارس
جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد بازدید: 3393

قهرمان آباده

قهرمان آباده

تعداد بازدید: 1610

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تعداد بازدید: 2507

مسابقات دانش آموزی در آباده

مسابقات دانش آموزی در آباده

تعداد بازدید: 1229

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

تعداد بازدید: 2620

اجرای سرود سلام فرمانده

اجرای سرود سلام فرمانده

تعداد بازدید: 3301

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

تعداد بازدید: 1952

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

تعداد بازدید: 4073

دستسازه های آموزشی ریاضی

دستسازه های آموزشی ریاضی

تعداد بازدید: 2339

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

تعداد بازدید: 1341

تشییع شهید امنیت در فسا

تشییع شهید امنیت در فسا

تعداد بازدید: 4208

کتابخانه برتر استان

کتابخانه برتر استان

تعداد بازدید: 2079

برداشت انار

برداشت انار

تعداد بازدید: 2787

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

تعداد بازدید: 2800

رهاسازی زنبور براکون

رهاسازی زنبور براکون

تعداد بازدید: 5847

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5849

مشکلات مسکن مهر صغاد

مشکلات مسکن مهر صغاد

تعداد بازدید: 5900

صغاد استان فارس

صغاد استان فارس

تعداد بازدید: 5869

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

تعداد بازدید: 5865

مدال برنز المپیاد ریاضی

مدال برنز المپیاد ریاضی

تعداد بازدید: 5829

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

تعداد بازدید: 5989

اعزام حج از فارس

اعزام حج از فارس

تعداد بازدید: 5844

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

تعداد بازدید: 5847

خطر غرق شدگی در شنا

خطر غرق شدگی در شنا

تعداد بازدید: 5839

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

تعداد بازدید: 5948

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

تعداد بازدید: 5905

پژوهشکده های دانش آموزی

پژوهشکده های دانش آموزی

تعداد بازدید: 5856

سلام فرمانده -زاهد شهر

سلام فرمانده -زاهد شهر

تعداد بازدید: 5962

راه اندازی پایگاه علمی

راه اندازی پایگاه علمی

تعداد بازدید: 5885

یادواره شهدای روحانی

یادواره شهدای روحانی

تعداد بازدید: 5871