مهار تورم، رشد تولید
رویداد های استان فارس
جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد بازدید: 3479

قهرمان آباده

قهرمان آباده

تعداد بازدید: 1673

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تعداد بازدید: 2587

مسابقات دانش آموزی در آباده

مسابقات دانش آموزی در آباده

تعداد بازدید: 1300

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

تعداد بازدید: 2695

اجرای سرود سلام فرمانده

اجرای سرود سلام فرمانده

تعداد بازدید: 3374

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

تعداد بازدید: 2011

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

تعداد بازدید: 4123

دستسازه های آموزشی ریاضی

دستسازه های آموزشی ریاضی

تعداد بازدید: 2390

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

تعداد بازدید: 1415

تشییع شهید امنیت در فسا

تشییع شهید امنیت در فسا

تعداد بازدید: 4275

کتابخانه برتر استان

کتابخانه برتر استان

تعداد بازدید: 2156

برداشت انار

برداشت انار

تعداد بازدید: 2855

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

تعداد بازدید: 2862

رهاسازی زنبور براکون

رهاسازی زنبور براکون

تعداد بازدید: 5927

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5920

مشکلات مسکن مهر صغاد

مشکلات مسکن مهر صغاد

تعداد بازدید: 6025

صغاد استان فارس

صغاد استان فارس

تعداد بازدید: 5939

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

تعداد بازدید: 5921

مدال برنز المپیاد ریاضی

مدال برنز المپیاد ریاضی

تعداد بازدید: 5886

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

تعداد بازدید: 6166

اعزام حج از فارس

اعزام حج از فارس

تعداد بازدید: 5906

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

تعداد بازدید: 5929

خطر غرق شدگی در شنا

خطر غرق شدگی در شنا

تعداد بازدید: 5895

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

تعداد بازدید: 6109

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

تعداد بازدید: 6000

پژوهشکده های دانش آموزی

پژوهشکده های دانش آموزی

تعداد بازدید: 5916

سلام فرمانده -زاهد شهر

سلام فرمانده -زاهد شهر

تعداد بازدید: 6077

راه اندازی پایگاه علمی

راه اندازی پایگاه علمی

تعداد بازدید: 5940

یادواره شهدای روحانی

یادواره شهدای روحانی

تعداد بازدید: 5934