جهش تولید با مشارکت مردم
رویداد های استان فارس
جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد بازدید: 3518

قهرمان آباده

قهرمان آباده

تعداد بازدید: 1721

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تعداد بازدید: 2642

مسابقات دانش آموزی در آباده

مسابقات دانش آموزی در آباده

تعداد بازدید: 1346

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

تعداد بازدید: 2736

اجرای سرود سلام فرمانده

اجرای سرود سلام فرمانده

تعداد بازدید: 3411

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

تعداد بازدید: 2044

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

تعداد بازدید: 4154

دستسازه های آموزشی ریاضی

دستسازه های آموزشی ریاضی

تعداد بازدید: 2422

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

تعداد بازدید: 1460

تشییع شهید امنیت در فسا

تشییع شهید امنیت در فسا

تعداد بازدید: 4321

کتابخانه برتر استان

کتابخانه برتر استان

تعداد بازدید: 2204

برداشت انار

برداشت انار

تعداد بازدید: 2890

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

تعداد بازدید: 2908

رهاسازی زنبور براکون

رهاسازی زنبور براکون

تعداد بازدید: 5968

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5969

مشکلات مسکن مهر صغاد

مشکلات مسکن مهر صغاد

تعداد بازدید: 6088

صغاد استان فارس

صغاد استان فارس

تعداد بازدید: 5973

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

تعداد بازدید: 5971

مدال برنز المپیاد ریاضی

مدال برنز المپیاد ریاضی

تعداد بازدید: 5925

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

تعداد بازدید: 6349

اعزام حج از فارس

اعزام حج از فارس

تعداد بازدید: 5982

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

تعداد بازدید: 5967

خطر غرق شدگی در شنا

خطر غرق شدگی در شنا

تعداد بازدید: 5928

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

تعداد بازدید: 6255

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

تعداد بازدید: 6065

پژوهشکده های دانش آموزی

پژوهشکده های دانش آموزی

تعداد بازدید: 5966

سلام فرمانده -زاهد شهر

سلام فرمانده -زاهد شهر

تعداد بازدید: 6223

راه اندازی پایگاه علمی

راه اندازی پایگاه علمی

تعداد بازدید: 5985

یادواره شهدای روحانی

یادواره شهدای روحانی

تعداد بازدید: 5969