سال جهش تولید
رویداد های استان فارس
هفته دفاع مقدس در جهرم

هفته دفاع مقدس در جهرم

تعداد بازدید: 4339

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در فسا

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در فسا

تعداد بازدید: 4339

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آباده

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آباده

تعداد بازدید: 4340

آسفالت معابر

آسفالت معابر

تعداد بازدید: 3958

در استان-ساخت مدرسه

در استان-ساخت مدرسه

تعداد بازدید: 3162

اردوی جهای ابرج

اردوی جهای ابرج

تعداد بازدید: 3166

کمک مومنانه در خرامه

کمک مومنانه در خرامه

تعداد بازدید: 3165

سواد آموزی در سروستان

سواد آموزی در سروستان

تعداد بازدید: 3167

برداشت گیاهان دارویی

برداشت گیاهان دارویی

تعداد بازدید: 3167

برداشت خرما و رطب

برداشت خرما و رطب

تعداد بازدید: 3170

کمک مومنانه و رونمایی کتاب

کمک مومنانه و رونمایی کتاب

تعداد بازدید: 3178

بسیج مرودشت

بسیج مرودشت

تعداد بازدید: 3175

عزاداری در داریون

عزاداری در داریون

تعداد بازدید: 3187

محرم در مرودشت

محرم در مرودشت

تعداد بازدید: 3184

عزاداری سنتی محرم در آباده

عزاداری سنتی محرم در آباده

تعداد بازدید: 3173

عزاداری محرم 99 در فارس

عزاداری محرم 99 در فارس

تعداد بازدید: 3184

تفرجگاه کازرون و مرکز نگهداری کودکان مرودشت

تفرجگاه کازرون و مرکز نگهداری کودکان مرودشت

تعداد بازدید: 3198

از خرامه تا مرودشت

از خرامه تا مرودشت

تعداد بازدید: 3184

کمک های مومنانه مرودشت و صنعت بیضا

کمک های مومنانه مرودشت و صنعت بیضا

تعداد بازدید: 3181

برداشت گل محمدی و گلاب گیری صغاد

برداشت گل محمدی و گلاب گیری صغاد

تعداد بازدید: 3189

کمک های مومنانه مردم درودزن

کمک های مومنانه مردم درودزن

تعداد بازدید: 3183

رزمایش همدلی در اشکنان و بیضا

رزمایش همدلی در اشکنان و بیضا

تعداد بازدید: 3189

ازدواج آسان آباده و اهدای خون جهرم

ازدواج آسان آباده و اهدای خون جهرم

تعداد بازدید: 3182

خبرنگار شهید مصلی نژاد و همدلی مرودشتی ها

خبرنگار شهید مصلی نژاد و همدلی مرودشتی ها

تعداد بازدید: 3183

اردوی بسیج دانش آموزی

اردوی بسیج دانش آموزی

تعداد بازدید: 3185

قفل چوبی آباده

قفل چوبی آباده

تعداد بازدید: 3191

برداشت گندم

برداشت گندم

تعداد بازدید: 3193

ساخت آیینه سنتی

ساخت آیینه سنتی

تعداد بازدید: 3196

اشتغال و مسکن بهزیستی نیریز

اشتغال و مسکن بهزیستی نیریز

تعداد بازدید: 3213

نجف کوچک در فارس

نجف کوچک در فارس

تعداد بازدید: 3214