تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
رویداد های استان فارس
رزمایش جهادی جهرم و نمایشگاه کمپر مرودشت

رزمایش جهادی جهرم و نمایشگاه کمپر مرودشت

تعداد بازدید: 5688

تجلیل از آیت الله بهشتی تا کمک مومنانه لامرد

تجلیل از آیت الله بهشتی تا کمک مومنانه لامرد

تعداد بازدید: 5692

اهدای عضو در خفر

اهدای عضو در خفر

تعداد بازدید: 5704

از سالک در فسا تا حلوای هفت تخم جهرم

از سالک در فسا تا حلوای هفت تخم جهرم

تعداد بازدید: 5714

اطعام مهدوی

اطعام مهدوی

تعداد بازدید: 5739

از گلریزان فسا تا آفت زدایی منابع طبیعی رستم

از گلریزان فسا تا آفت زدایی منابع طبیعی رستم

تعداد بازدید: 5713

شهید غفاری جهرمی

شهید غفاری جهرمی

تعداد بازدید: 5709

از گلخانه خرامه تا اردوی جهادی  پاسارگاد

از گلخانه خرامه تا اردوی جهادی پاسارگاد

تعداد بازدید: 5714

از حمله خرس در مرودشت تا سرمازدگی بوانات

از حمله خرس در مرودشت تا سرمازدگی بوانات

تعداد بازدید: 5741

از یادواره شهدای آباده تا تغذیه فسا

از یادواره شهدای آباده تا تغذیه فسا

تعداد بازدید: 5710

گرده افشانی نخلهای جهرم تا برداشت گندم مهر

گرده افشانی نخلهای جهرم تا برداشت گندم مهر

تعداد بازدید: 5707

از محفل انس با قرآن مرودشت تا فالوده گراش

از محفل انس با قرآن مرودشت تا فالوده گراش

تعداد بازدید: 5738

روز فسا

روز فسا

تعداد بازدید: 5707

از صادرات محصولات فسا تا کمک مرودشتیها

از صادرات محصولات فسا تا کمک مرودشتیها

تعداد بازدید: 5734

از تل ضحاک فسا تا جشن تکلیف جویم

از تل ضحاک فسا تا جشن تکلیف جویم

تعداد بازدید: 5713

نان بریزه فسا

نان بریزه فسا

تعداد بازدید: 5725

از کمک مومنانه بختگان تا یادواره شهدای داراب

از کمک مومنانه بختگان تا یادواره شهدای داراب

تعداد بازدید: 5728

از دادگستری ششده تا اردوی پزشکی رستم

از دادگستری ششده تا اردوی پزشکی رستم

تعداد بازدید: 5732

از درختکاری عروس تا همیار شهرداری لامرد

از درختکاری عروس تا همیار شهرداری لامرد

تعداد بازدید: 5736

از بهارِ لامرد تا شهدای مرودشت

از بهارِ لامرد تا شهدای مرودشت

تعداد بازدید: 5737

از سبزه با بذر پرتقال تا کمک مومنانه جهرم

از سبزه با بذر پرتقال تا کمک مومنانه جهرم

تعداد بازدید: 5725

از ورزشگاه حافظیه شیراز تا نیکوکاری مرودشت

از ورزشگاه حافظیه شیراز تا نیکوکاری مرودشت

تعداد بازدید: 5723

از کاشت درخت در فسا تا صنایع دستی نی ریز

از کاشت درخت در فسا تا صنایع دستی نی ریز

تعداد بازدید: 5721

پخت نذری در مرودشت

پخت نذری در مرودشت

تعداد بازدید: 5725

از شهید ممسنی تا فعالیت های جهادی پاسارگاد

از شهید ممسنی تا فعالیت های جهادی پاسارگاد

تعداد بازدید: 5726

از پخت حلیم جهرم تا مسابقات قرآن سده

از پخت حلیم جهرم تا مسابقات قرآن سده

تعداد بازدید: 5739

از مسابقات قرآنی بوانات تا کمک مومنانه اقلید

از مسابقات قرآنی بوانات تا کمک مومنانه اقلید

تعداد بازدید: 5732

از آبخیزداری جهرم تا بنیاد برکت نی ریز

از آبخیزداری جهرم تا بنیاد برکت نی ریز

تعداد بازدید: 5741

از آش اسفندی بوانات تا اشتغال زنان جهرم

از آش اسفندی بوانات تا اشتغال زنان جهرم

تعداد بازدید: 5743

تشییع خلبان شهید فلاحی در مرودشت

تشییع خلبان شهید فلاحی در مرودشت

تعداد بازدید: 5753