جهش تولید با مشارکت مردم
رویداد های استان فارس
جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد بازدید: 3552

قهرمان آباده

قهرمان آباده

تعداد بازدید: 1751

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تجلیل از معلمان پیشکسوت در میانشهر

تعداد بازدید: 2671

مسابقات دانش آموزی در آباده

مسابقات دانش آموزی در آباده

تعداد بازدید: 1375

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

اعزام تیم پزشکی محرومیت زدایی

تعداد بازدید: 2764

اجرای سرود سلام فرمانده

اجرای سرود سلام فرمانده

تعداد بازدید: 3440

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در نیریز

تعداد بازدید: 2068

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

وام های کمیته امداد برای اشتغالزایی

تعداد بازدید: 4179

دستسازه های آموزشی ریاضی

دستسازه های آموزشی ریاضی

تعداد بازدید: 2451

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

افتخار آفرینان منطقه اشکنان

تعداد بازدید: 1488

تشییع شهید امنیت در فسا

تشییع شهید امنیت در فسا

تعداد بازدید: 4348

کتابخانه برتر استان

کتابخانه برتر استان

تعداد بازدید: 2227

برداشت انار

برداشت انار

تعداد بازدید: 2913

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

تعداد بازدید: 2933

رهاسازی زنبور براکون

رهاسازی زنبور براکون

تعداد بازدید: 5996

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5996

مشکلات مسکن مهر صغاد

مشکلات مسکن مهر صغاد

تعداد بازدید: 6130

صغاد استان فارس

صغاد استان فارس

تعداد بازدید: 5997

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

از اختتامیه بوم آباده تا صنایع دستی فسا

تعداد بازدید: 5996

مدال برنز المپیاد ریاضی

مدال برنز المپیاد ریاضی

تعداد بازدید: 5952

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

تعداد بازدید: 6442

اعزام حج از فارس

اعزام حج از فارس

تعداد بازدید: 6030

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

از اردوی جهادی آباده تا گردشگری بوانات

تعداد بازدید: 5992

خطر غرق شدگی در شنا

خطر غرق شدگی در شنا

تعداد بازدید: 5946

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

یادواره شهید پرنیان جهرم و یادواره شهدا خفر

تعداد بازدید: 6297

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

از اردوی جهادی خفر تا خط آهن شیراز به گل گهر

تعداد بازدید: 6104

پژوهشکده های دانش آموزی

پژوهشکده های دانش آموزی

تعداد بازدید: 5994

سلام فرمانده -زاهد شهر

سلام فرمانده -زاهد شهر

تعداد بازدید: 6290

راه اندازی پایگاه علمی

راه اندازی پایگاه علمی

تعداد بازدید: 6011

یادواره شهدای روحانی

یادواره شهدای روحانی

تعداد بازدید: 5991