رونق اقتصادی
پزشکی
زایمان صحیح

زایمان صحیح

40:47

نوجوانان

نوجوانان

41:18

آسیب های شبکیه

آسیب های شبکیه

42:01

جلوگیری از پوسیدگی دندان

جلوگیری از پوسیدگی دندان

40:26

کنترل فشار خون

کنترل فشار خون

11:26

پرفشاری خون و بیماری های عروقی

پرفشاری خون و بیماری های عروقی

39:14

پرفشاری خون و سکته مغزی

پرفشاری خون و سکته مغزی

40:39

تاثیر سبک زندگی بر فشار خون

تاثیر سبک زندگی بر فشار خون

41:32

فشار خون بارداری

فشار خون بارداری

15:14

امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیس

40:11

آلرژی بینی

آلرژی بینی

39:47

سکته مغزی وریدی

سکته مغزی وریدی

39:35

گفتگو با جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

گفتگو با جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

39:48

آگاهی از مغز

آگاهی از مغز

37:48

خروپوف

خروپوف

40:57

سرطان معده

سرطان معده

34:43

آنفلانزا در کودکان

آنفلانزا در کودکان

43:55

جراحی های کم تهاجمی قلب

جراحی های کم تهاجمی قلب

36:59

وسواس

وسواس

31:03

سکته قلبی زودرس

سکته قلبی زودرس

41:15

سلامت استخوان ها و عضلات

سلامت استخوان ها و عضلات

15:36

اهدای تخمک

اهدای تخمک

19:56

سوختگی

سوختگی

40:30

استفاده از نمک ها

استفاده از نمک ها

37:22

گیر کردن جسم  خارجی در گلو

گیر کردن جسم  خارجی در گلو

36:13

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

39:16

هپاتیت

هپاتیت

35:00

عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

31:12